Ny afasiförening i Stockholm

 

Den 1 februari bildades Afasiföreningen Eken Stockholms stad.
En afasiförening för personer med afasi och anhöriga boende i Stockholms stad.

Till ordförande valdes Fredrik Sandman.

Övriga ledarmöten i styrelsen är:
Ola Sikström
Gunnel Klernäs
Monika Bachmayer

Föreningen har 220 medlemmar.

Vi vill gärna ha fler medlemmar, så välkommen du också!