Välkommen till våra träffpunkter!

Kom och träffa andra personer med afasi
och förvärvade hjärnskador. Tillsammans läser vi
Metro, löser nutidsfrågor, spelar spel och fikar.
Kom gärna med egna idéer på vad du vill göra.

Kontaktpersoner:

Anki Näslund tele: 070-228 26 69

Carina Bladh tele: 070-966 04 19

Per Gunnermark tele: 070-518 45 10