Anhöriga

Livskvalitet hos anhöriga till personer med afasi

Under hösten 2020 genomfördes studien ”Skattning av livskvalitet hos anhöriga till personer med afasi” på Uppsala universitet. Studien, en magisteruppsats är nu klar och ni kan läsa om resultaten i rapporten:

Skattning av livskvalitet hos anhöriga till personer med afasi

 

 

Den 8 september 2020 genomförde Afasiföreningen en informationsträff
för anhöriga. Träffen filmades och här kan du ta del av den!

Medverkar i filmen ovan gör:

Emma Schött Stroke- och hjärnskadevägledare
Maria Hjortstorp, Diakon, terapeut och verksamhetsledare Gustav Vasa församling
Eija Räty, vice ordförande Afasiföreningen och anhörig.

Emma och Maria informerar om vilket stöd de kan erbjuda.

Här på vår hemsida hittar du också annan information som du kanske kan ha nytta av.
Gå in under fliken anhöriga.

På Hjärna Tillsammans hemsida under rubriken närstående finns det också mycket
matnyttigt, som du som anhörig kan ha nytta av.
Klicka på länken: www.hjarnatillsammans.se

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på Afasiföreningen.
Du når oss på 80-720 44 80 eller afasi@afasicenter.se