Ingen verksamhet just nu på grund av rådande situation.

 

Afasiföreningen ordnar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan,
grupper för personer med afasi, tel: 08-679 03 81.

Kontaktperson: Lena Ringstedt. tel: 073-986 44 70.
E-post: lena.ringstedt@afasicenter.se

Adress: Hamnvägen 12 i Norrtälje

Är du intresserad av att träna ditt språk
– att läsa, skriva och samtala i en liten grupp. 

Tag kontakt med Lena Ringstedt 073-986 44 70
alt. lena.ringstedt@afasicenter.se 

så kanske vi kan få ihop en grupp.