Ingen verksamhet just nu på grund av rådande situation.

 

Afasiföreningen ordnar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan,
grupper för personer med afasi, tel: 08-679 03 81.

Kontaktperson: Helena Olsson, tele: 08-720 44 80
E-post: helena.olsson@afasicenter.se

 

Är du intresserad av att träna ditt språk
– att läsa, skriva och samtala i en liten grupp.
Tag kontakt med Helena Olsson så försöker vi få ihop en grupp.

 

Det finns också möjlighet att delta i en digital grupp.
Ring Margareta Forselius på tele: 08-720 44 80
så hjälper hon dig att komma med i en digital grupp.