Lokalföreningar

Afasiföreningen i Stockholms län har totalt cirka 500 medlemmar fördelade på fem lokalföreningar. Våra lokala afasiföreningar erbjuder gemenskap genom bland annat studiecirklar, aktiviteter och olika mötesplatser för personer med afasi och anhöriga.

Nu börjar en del av föreningarna starta upp verksamhet.

Undrar du över något och vill ha kontakt med någon i din
förening är du välkommen att ringa. Kontaktuppgifter till
föreningarna hittar du under respektive förening.
Se nedan.

Som medlem är du automatiskt medlem på lokal-, läns- och riksnivå.
Välkommen som medlem hos oss!

Eken Stockholms stad

Sollentuna-Upplands Väsby

Haninge-Tyresö

Norrtälje

Södertälje/Nykvarn