_______________________

Afasiföreningen Eken – Stockholms stad
Kontakt: Maggan Forselius tel. 076-556 13 90

Träffpunkt för seniorer med afasi i Stockholm
Vi finns för dig och anhöriga som vill träffa andra med afasi.