_______________________

Kontaktperson och ordförande:
Fredrik Sandman
tele:  0730-70 30 40
e-post: f.sandman@outlook.com

Eller kontakta Afasicenter 08-720 44 80.

_______________________________________

 

 

Den 1 februari 2019 bildades Afasiföreningen Eken Stockholms stad.
En afasiförening för personer med afasi och anhöriga boende i Stockholms stad.

Till ordförande valdes Fredrik Sandman.

Övriga ledarmöten i styrelsen är:
Ola Sikström
Gunnel Klernäs
Monika Bachmayer

Föreningen har 185 medlemmar.

Vi vill gärna ha fler medlemmar, så välkommen du också!