_______________________

Kontaktperson och ordförande:
Fredrik Sandman
tele:  0730-70 30 40
e-post: f.sandman@outlook.com

Eller kontakta Afasicenter 08-720 44 80.

_______________________________________

Årsmöte
Onsdag 9 mars kl. 15.30-17.00

Kallelse med dagordning skickas ut
till alla medlemmar via post eller e-post.