Logoped på Afasiföreningen

 

 

Kerstin Gustavsson är föreningens logoped som arbetar här på deltid 

Kerstin står för föreningens medicinska kunskap och finns till hands för medlemmar och anhöriga som behöver råd och stöd.  

Hon tar också fram material för att underlätta kommunikation i olika sammanhang och miljöer. Medlemmar har t ex möjlighet att få hjälp med att tillverka

kommunikationskartor/-böcker samt att se och prova på olika appar för kommunikation, kognition och språklig träning.

De får också hjälp att prova ut språkträningsprogram för träning i datorsalen eller hemma. 

Hon hjälper till att sprida kunskap om afasi, bemötande och tillgänglighet genom att representera föreningen i kontakter med olika myndigheter och vårdgivare, hålla föreläsningar och ansvara för föreningens utbildningar för anhöriga och vård- och omsorgspersonal.