Logoped på Afasiföreningen

Kerstin Gustavsson är föreningens logoped som arbetar här på deltid.

Kerstin står för föreningens medicinska kunskap och finns till hands för
medlemmar och anhöriga som behöver råd och stöd.
Hon tar också fram material för att underlätta kommunikation
i olika sammanhang och miljöer.

Medlemmar har t ex möjlighet att få hjälp med att tillverka
kommunikationskartor/-böcker samt att se och prova på olika
appar för kommunikation, kognition och språklig träning.

De får också hjälp att prova ut språkträningsprogram
för träning i datorsalen eller hemma.
 

Hon hjälper till att sprida kunskap om afasi, bemötande och
tillgänglighet genom att representera föreningen i kontakter
med olika myndigheter och vårdgivare,
hålla föreläsningar och ansvara
för
föreningens utbildningar för anhöriga och vård- och omsorgspersonal.