Verksamheter i samarbete

I samarbete med Hjärnkraft och RTP erbjuder vi:

Kurs i Ronny Gardiners Metod (RGM)

Datum och tider hittar du under rubriken Aktuella aktiviteter.

Ledare är Itte Nygren, musikterapeut med 10 års
erfarenhet av att jobba med RGM.

Rehabiliteringsmetoden fungerar som en cirkelträning för hjärnan.
Färger, symboler, ord, rörelser och rytm blandas.
Båda hjärnhalvorna får arbeta på ett lekfullt sätt.

Samtidigt stimuleras balanssinne, minne, motorik,
koncentration och rörelseförmåga.

RGM har med stor framgång används för personer med förvärvad hjärnskada.

Här hittar du en länk till Hjärnkrafts hemsida: http://sthlm.hjarnkraft.se/