Nya riktlinjer kring Corona (covid-19)

På Afasiföreningen tar vi hänsyn till varandra.
Just nu behöver vi vara extra försiktiga.
Om du eller någon i din närhet är smittad ska du stanna hemma.Vi uppmanar samtliga medlemmar, anhöriga, assistenter och övriga besökare
som befunnit sig i riskområden att stanna hemma i två veckor efter hemkomst.
Samma uppmaning gäller även den som har någon i sitt hushåll som varit i riskområdena.Stanna hemma om du känner dig sjuk eller krasslig.
Tänk på din egen och andras hälsa.
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga,
uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Allmänna riktlinjer
För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:

1. Tvätta händerna ofta och noggrant. Peta dig inte i ansiktet.
2. Hosta och nys i armvecket.
3. Om du känner dig krasslig, gå hem och ta hand om dig.

Samma riktlinjer gäller för alla, medlemmar och anställda.

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten.
Om läget ändras och det kommer särskilda rekommendationer
så återkommer vi med information om detta på hemsidan och i lokalerna.

Här hittar du information om coronaviruset på lätt svenska: https://8sidor.se/sverige/2020/03/okad-risk-for-corona/

Bildstöd angående corona: https://funktionsrattstockholm.se/wp-content/uploads/2020/03/corona.psd-A.G-m-logga.pdf