Råd om hur du hanterar din oro

Många känner sig oroliga och rädda på grund av rådande situation
Här nedan kommer några goda råd.
Mer information om detta hittar du också på Röda korsets hemsida:
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/

Och på Afasiförbundets hemsida:
https://www.afasi.se/covid-19/?fbclid=IwAR1BEB48f7XCzKbTFhBxInsVjiIoAgssxqMH4AOxPfQKJrkVM70NYFNHXOw

 

Var inte ensam med dina tankar.
Berätta för någon hur du känner.

Försök att inte slukas upp av nyhetsrapporteringen.
Fortsätt göra saker du mår bra av.

Hål dig till dina vanliga rutiner eller skapa nya som passar situationen.

Rörelse är viktigt!
Aktivera dig fysiskt!

Undvik att tänka ”svart eller vitt”.