Självträning vid afasi och Hjälpmedel som kompensation i vardagen

Onsdagen den 14 oktober gästade logoped Eva Svensson och arbetsterapeut Jeanette Persson från Hjärnskadecenter Afasiföreningen.

Här kan du ta del av Evas och Jeanettes bilder från föreläsningen:
Logopeden och arbetsterapeuten har ordet

 

 

Om föreläsningen:

Självträning vid afasi
Många vill gärna träna själva, men det är svårt att veta vad och hur man tränar själv.
Tips om vad träning innebär och hur man får in träning som en del av det vardagliga livet.

 

Hjälpmedel som kompensation i vardagen

Vad menas med ett hjälpmedel? När behövs ett hjälpmedel?
Vad ska hjälpmedlet hjälpa dig med? Hjälpmedel kan vara nästan vad som
helst – allt ifrån papper och penna till en rullstol. Vissa hjälpmedel är förskrivningsbara
och andra hjälpmedel får man köpa själv. Vi informerar om hur hjälpmedel kan vara
ett stöd i vardagen, t.ex. för att gå och handla, läsa och skriva, laga mat.