Årsmöte onsdag 28 april

Välkommen till Afasiföreningen i Stockholms läns årsmötet
onsdagen den 28 april kl. 13.00.

 

Kallelse till årsmötet skickas ut i samband
med nästa program under vecka 11.

Alla medlemmar kan lämna förslag till årsmötet.

Förslagen kallas för motioner och ska vara skriftliga.
Motionerna ska lämnas till föreningens kansli
senast 6 veckor före årsmötet, dvs. senast 17 mars.

Behöver du hjälp att skriva eller har frågor om årsmötet,
kontakta kansliet på tele: 08-720 44 80.