Föreläsningar i november på Afasicenter!

Tisdag 1 november:

Kl 17.00-19.00 Stroke – och hjärnskadevägledare Åsa Ager, Region Stockholm
”Rehabiliteringsmöjligheter och vägledarens roll”

Lördag 19 november:

kl 10.00 – 12.00 Logopeden har ordet: Kerstin Gustafsson, leg logoped
”Språkliga störningar efter en hjärnskada”

Kl 13.00 – 15.00 Doktorn har ordet: Ann Charlotte Laska, överläkare/docent
”Om forskningen och behandling vid stroke och afasi”

Om Ann Charlotte Laska: 

Överläkare och docent Ann Charlotte Laska, har arbetat
på Medicinkliniken på Danderyds sjukhus och med
stroke och afasi i över 25 år. Hon har deltagit i flera
stora forskningsprojekt nationellt och internationellt.

 

Föreläsningarna är gratis. Kaffe till självkostnadspris.

Anmälan till afasi@afasicenter.se, tel 08-720 44 80
Begränsat antal platser!