Lätt läst om afasi

Vad är afasi?

Afasi innebär att man har svårt att tala, förstå tal, läsa och skriva. Olika personer har olika svårt. Man kan också ha svårt att känna igen siffror eller att räkna.

 

Man vet inte hur många som får afasi varje år. Stroke är den vanligaste orsaken till afasi. Av dem som får stroke får lite mer än 3 000 personer per år bestående afasi.

 

Vad orsakar afasi?
Afasi beror på skador i hjärnan, oftast på vänster sida. Den vanligaste orsaken är stroke. Stroke kan vara en blödning från ett kärl i hjärnan, men oftast är det en infarkt då en blodpropp täpper till ett blodkärl. Både blödning och propp i hjärnan orsakar syrebrist så att hjärncellerna i ett visst område dör.

 

Afasi kan också bero på hjärnskada efter yttre våld mot huvudet eller hjärntumör.

 

Vad kan vi göra?

Rehabilitering efter hjärnskadan är viktig. Den behövs ofta under lång tid. Kanske i flera perioder under resten av livet. Språklig träning enskilt och i grupp kan hjälpa till att förbättra förmågan att kommunicera.

 

Man kan behöva hjälp att hitta andra sätt att uttrycka sig då talet inte fungerar som förut. Stimulans och träning bör utformas i samråd med personen med afasi och nära anhöriga. Det är viktigt att person med afasi får hjälp av logoped.

 

Det är också viktigt att röra på sig. Forskning visar att motion är bra för att hjärncellerna ska kunna reparera skadan. Att göra saker som man tycker om gör att man mår bra och bättre kan återhämta sig. Men det är också viktigt att få en god balans mellan träning / aktivitet och vila. Man är ofta tröttare efter en stroke eller annan hjärnskada.

 

Du som har afasi är alltid välkommen till Afasiföreningens aktiviteter. Här får du umgås och öva din kommunikation i lugn miljö tillsammans med andra som har erfarenhet av afasi. Dina närstående är förstås också välkomna!