Planerad rehab

Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Följande information gäller för boende i Stockholms län. Andra landsting har andra avtal om rehabilitering.

 

Om du har fått en stroke eller annan förvärvad hjärnskada kan du ha rätt till ”Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering”. Alltså en period med intensiv behandling vid en rehabklinik med hjälp av bl a sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator, läkare.

 

Behandlingen kan ges inneliggande under några veckor, då du bara åker hem på helgerna. Den kan också ges som dagvård, då du bor hemma och åker till behandlingen några dagar per vecka. Detta bestäms i samråd med personal vid rehabkliniken utifrån dina behov, önskningar och möjligheter.

 

För att få denna typ av rehab behöver du ha bestående neurologiska symptom som begränsar dig i det dagliga livet. Du behöver också ha ork och motivation till att delta i intensiv behandling. Du måste alltid ha remiss från en läkare som bedömer om du har behov av intensiv rehab. Här kan du läsa mer om denna form av rehab:

 

https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/smartbehandlingar-och-rehabilitering/rehabilitering-i-stockholms-lan2/specialiserad-rehabilitering2/planerad-specialiserad-neurologisk-rehabilitering-for-dig-som-har-en-neurologisk-sjukdom-eller-skada-i-centrala-nervsystemet/

 

Om du önskar och bedöms ha behov av rehabilitering i varmt klimat, har Stockholms läns landsting avtal med Vintersol som har sin anläggning på Teneriffa. Här kan du läsa mer om vad som gäller för rehabilitering i varmt klimat:

 

https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/smartbehandlingar-och-rehabilitering/rehabilitering-i-stockholms-lan2/specialiserad-rehabilitering2/rehab-i-varmt-klimat-stockholm/

 

 

Följande aktörer inom rehabilitering har också anläggningar i varmt klimat, i södra Spanien.

De har inte avtal med Stockholms läns landsting.

 

http://www.optimarehab.se/

 

http://www.casaafasia.com/

 

Hos dessa aktörer får du lov att betala vistelsen själv, men man kan ansöka om bidrag via Försäkringskassan. Då kan du få tillbaka hela eller delar av beloppet. Du kan ansöka om förhandsbesked om du vill vara säker på hur mycket du själv ska betala.

 

Både Optima rehab och Casa Afasia kan hjälpa dig med ansökan till Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer om hur det går till:

 

https://www.optimarehab.se/finansiering/

https://casaafasia.com/sv/priser-och-finansiering

 

 

Textansvarig: leg. logoped Kerstin Gustafsson, 22 juni 2020.