Rekommendationer vid vård av personer med afasi

”Aphasia United” är en internationell afasiorganisation som har sammanställt 10 punkter som de anser viktiga vid behandling av personer med afasi. Punkterna riktar sig till vårdpersonal, men det kan vara bra för personer med afasi och deras anhöriga att veta vad de bör kunna förvänta sig av vården.

Punkterna finns tillgängliga på ett antal olika språk, ofta även som lättläst text. Om ni klickar på länken nedan, kan ni läsa en afasivänlig version på svenska.

 

http://www.aphasiaunited.org/wp-content/uploads/2016/05/Swedish-Aphasia-Friendly-Best-Practice-Recommendations-for-Aphasia-Swedish-version-1.pdf

 

Vill ni se informationen på ett annat språk eller lite mer utförligt så kan ni klicka på denna länk och välja i listan:

 

http://www.aphasiaunited.org/best-practice-recommendations/