Afasi-Center

Afasi-Center

– en mötesplats för dig som fått afasi efter en hjärnskada och för dina närstående.
Centralt belägen vid Vasaparken. Vi erbjuder aktiviteter och samvaro som kan berika ditt liv och hjälpa dig att komma vidare.
Afasi-Center vill vi hjälpas åt att göra samhället tillgängligt för alla. Du kan ge och få tips och råd som kan underlätta din vardag.

Afasiföreningen har som mål att påverka politiker och beslutsfattare för – god, återkommande rehabilitering – stöd och hjälp till anhöriga/närstående

– att sprida information
Livet blir lättare när vi hittar sätt att kommunicera och förstå varandra. På Afasi-Center finns också kunskap att hämta för all personal inom vård och omsorg.

Alla som deltar i verksamheten på Afasi-Center är medlemmar i Afasiföreningen i Stockholms län.
Medlemsavgiften för 2023 är för enskild medlem 280 kronor och familjemedlemsskap 450 kronor (upp till fem personer på samma adress).
Vill du bli medlem klicka på rutan här till höger där det står Bli medlem.

Du hittar oss i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6 i Stockholm.
Se karta: Karta Afasi