Verksamhet

Välkommen till våra aktiviteter!

Afasiföreningen i Stockholms län erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter för personer med afasi, anhöriga samt personal inom vård och omsorg.

I rullisten ovan hittar du information om våra cirklar, caféverksamhet, språkträning i datorrummet och aktuella aktiviteter med mera.

Fyra gånger per år sänder vi ut program till våra medlemmar.