Bildstöd

Till dig som jobbar med och/eller möter personer med afasi har vi här samlat olika bildstöd som du kan använda dig av.
Har du frågor runt bildstöd är du välkommen att kontakta vår logoped Kerstin Gustafsson.
Hon finns på Afasiföreningen måndagar och tisdagar. Du når henne på tele: 08-720 44 80.

 

Bildstöd kategorier

måltidssituation

VAskala med bildstöd

JANEJ

ADL

BISTÅNDSHANDLÄGGARE

Biståndshandläggare_2

FRÅGA

Länkar som underlättar om du vill skapa eget bildstöd hittar du här:

http://www.bildstod.se/

http://papunet.net/kuvatyokalu/sv

www.dart-gbg.org/