Dataskyddslagen GDPR

Dataskyddsförordningen –
Policy för Afasiföreningen i Stockholm län
Omfattar även lokalföreningarna; Haninge -Tyresö, Norrtälje,
Sollentuna -Upplands Väsby, Stockholm Eken och Södertälje/Nykvarn.

Afasiföreningen i Stockholms län behandlar personuppgifter i enlighet med Svensk lag. Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter,
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Enligt GDPR ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas.
Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in,
men även när den registrerade begär det.

I enlighet med denna lag informeras alla våra medlemmar om hur vi hanterar och sparar personuppgifter
i de register vi har på föreningen. Nya medlemmar får information från förbundet i samband med att de
blir medlemmar. Informationen finns med i de välkomstbrev som förbundet skickar ut till alla nya
medlemmar. Länsföreningen informerar alla som kommer på nybesök. De personer som blir medlemmar utan att ha varit på nybesök får informationen skickad till sig.

Register som anmälnings- och deltagarlistor finns för våra aktiviteter, studiecirkel, på de som tränar i
datorrummet, åker med på bussresor, utflykter och till skärgården och liknande arrangemang.

Vi sparar följande uppgifter om våra medlemmar:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Födelseår
 • Eventuellt personnummer
  (vid kurser och bussresor då detta krävs för bidrag till folkhögskolekurser och försäkringar).
 • Eventuella kontaktuppgifter till boende, anhöriga och/eller gode män.
 • Eventuella uppgifter ang. färdtjänst och/eller andra personliga uppgifter
  (tex. uppgifter om hjälpmedel).
 • Behandling av personuppgifter som anses känsliga, exempelvis personuppgiftsbehandling
  som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lagen.

Uppgifterna behöver vi för att:

 • Kunna kontakta medlemmarna, skicka ut programmet,
  information, fakturor, kallelser och bekräftelser.
 • Kunna ringa färdtjänst, kontakta anhöriga eller boende
  när det krånglar med färdtjänst, när vi måste ställa in
  aktiviteter eller om något annat skulle hända.
 • Kunna beställa rätt typ av hjälpmedel till resor och utflykter för
  medlemmens trygghet och säkerhets skull.I vissa fall delar vi också med oss av uppgifterna till våra samarbetspartner,
  Studieförbundet Vuxenskolan (studiecirklar), resebolag (bussresor),
  folkhögskolor (vid samverkanskurser) samt myndigheter och kommuner (vid ansökan om bidrag).
  Vi sparar uppgifterna i max två år från det att medlemmen registrerat sig
  eller betalt sin senaste faktura eller medlemsavgift.
  Fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.

  Medlem har rätt att få information om de personuppgifter
  som Afasiföreningen har om personen.

  Medlem kan när som helst be oss ta bort uppgifterna från våra register.
  Medlemmen kommer då inte kunna få programmet eller annan information från oss.

  Vid frågor kontakta kansliet på mejl:
  afasi@afasicenter.se eller på tele: 08-720 44 80.