Studiecirklar

Afasiföreningen har sedan
många år ett samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan
när det gäller cirklar anpassade för personer som fått afasi.

Studiecirklarna stimulerar till samtal och man möter andra personer med afasi och utbyter erfarenheter.
Cirkelledarna har goda kunskaper om afasi och får kontinuerlig fortbildning.

Exempel på cirkelämnen:

  • Språklig stimulans
  • Sång och musik
  • Teckna och måla
  • Må bättre
  • Upplev din stad

Det finns också cirkelverksamhet riktad till anhöriga.

 

 

 

 

Vill du veta mer ring Margareta Forselius, 076-556 13 90.