Om oss

Afasiföreningen i Stockholms län arbetar för att förbättra villkoren i samhället för personer med afasi och deras anhöriga.

Vi är en ideell demokratisk förening som är partipolitiskt- och religiöst obunden.
Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde
.

Du kan läsa mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i länken nedan:
https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/53c8b616da1b488c81fac6602820746c/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-lattlast-svenska

Medlemmar och föreningar

Vi har cirka 500 medlemmar i Stockholms länsförening.
Afasiförbundet organiserar cirka 3300 medlemmar över hela Sverige genom 21 länsföreningar.

I Stockholm regionen finns fem lokalföreningar.
Det är Stockholm-Eken, Norrtälje, Sollentuna-Upplands Väsby, Haninge-Tyresö och Södertälje/Nykvarn.
Det högst beslutande organet i Afasiföreningen i Stockholms län är årsmötet.
2022 äger årsmötet rum 25 april.

Vår vision är ”att medverka till att göra livet större och afasin mindre”.

Välkommen till vår förening!

Kontakt:
Vi finns på Sabbatsbergsvägen 6 i Vasastan, Stockholm.
Du når oss på tele: 08-720 44 80, e-post: afasi@afasicenter.se

Öppettider:
Måndag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-15.00