Kurs i samtalsteknik

 för anhöriga till personer med afasi enligt
”Supported conversation for adults with  aphasia” (SCA).

Kursens mål är att underlätta kommunikationen vid medelsvår till svår afasi
och att öka möjligheterna till bättre förståelse i vardagens samtal.

Kursupplägg enligt följande:

3 tillfällen à 2 timmar inklusive fikapaus

Vid kurstillfälle 3 välkomnas person med afasi tillsammans med sin närstående för
praktisk övning i SCA

Innehåll:

Kursdag 1 – Föreläsning om språk och afasi .

Kursdag 2 – Grundläggande undervisning i SCA, teori och praktik.

Kursdag 3 – Samtalsträning med person med afasi.

Vi behöver minst 3 deltagare för att genomföra kursen.

Kursen är gratis för medlemmar i Afasiföreningen.
Kaffe med tilltugg 25 kr.

Anmäl ditt intresse till kansliet,
tel 720 44 80, så snart som möjligt.

Vi behöver minst 3 deltagare för att
genomföra kursen.