Träning 1 timme/vecka kostar 300 kr/termin.
2 timmar/vecka kostar 500 kr/termin.
Avgiften delas upp på två inbetalningar.

1:a logopedbesöket kostar 200 kr.