Tips och råd för anhöriga

Afasiföreningens logoped

Kerstin Gustafsson

Hos vår logoped, Kerstin Gustafsson, kan du som anhörig få råd och
stöd kring t ex rehabilitering, kommunikation vid afasi och/eller demenssjukdom
och vilket stöd man har rätt till från kommun och landsting.
Kerstin kan också hjälpa till att finna logopedmottagningar i ert närområde.

Kerstin finns på Afasiföreningen måndagar och tisdagar kl. 9.00-17.00.

Välkommen att ringa för samtal eller besök, tel. 08-720 44 80

 

Tips och råd

Information om rehabprocessen, vilket stöd som finns att få och var du hittar det samt annan information som kan vara bra hittar du på Hjärna Tillsammans hemsidan. Klicka här för att ta dig vidare till hemsidan:
http://hjarnatillsammans.se/for-dig-med-forvarvad-hjarnskada/rehabilitering/

 

Forskning

spouses long-term support_gupea_2077_51745_1

https://afasiforskning.com/