Ett litet bidrag till Afasi-Centers aktiviteter är alltid välkommet.
Gåvor till föreningen ”öronmärks” och används uteslutande till verksamhet som kommer många medlemmar till godo.

När någon går bort
I stället för blommor, är det också vanligt att skänka en penninggåva till föreningen, som då i sin tur ombesörjer ett vackert Minneskort till de efterlevande.

Bankgiro 5068-3713

Swish 123 620 21 13

Tack för Din gåva!

 

Afasi-Centret Donationsstiftelse

Siv Österdahl (1927-2006) efterlämnade en stor gåva till medlemmarna i Afasiföreningen i Stockholms län. Det blev starten på bildandet av Afasi-Centrets Donationsstiftelse. Stiftelsens tillgångar ska omfatta gåvor, donationer, kapitalavkastning eller annorledes som tillfaller stiftelsen.
Bankgiro 5068-3713, skriv ”Gåva Stiftelsen” .
Möjlighet finns att ansökan om bidrag från stiftelsen. Ansökan ska ske skriftligen senast den 31 december årligen.
För ytterligare information ring, 08-720 44 80