Ett litet bidrag till Afasi-Centers aktiviteter är alltid välkommet.
Gåvor till föreningen ”öronmärks” och används uteslutande till verksamhet som kommer många medlemmar till godo.

Minneskort
När någon avlider är det vanligt att skänka en penninggåva istället för blommor. Penninggåvor till föreningen ombesörjer ett vackert Minneskort till de efterlevande.

Bankgiro 5068-3713

Swish 123 620 21 13

Tack för Din gåva!

 

Afasi-Centret Donationsstiftelse

Siv Österdahl (1927-2006) efterlämnade en stor gåva till medlemmarna i Afasiföreningen i Stockholms län. Det blev starten på bildandet av Afasi-Centrets Donationsstiftelse. Stiftelsens tillgångar ska omfatta gåvor, donationer, kapitalavkastning eller annat som tillfaller stiftelsen.

Bankgiro 5068-3713, skriv ”Gåva Stiftelsen” .

Möjlighet finns att ansökan om bidrag från stiftelsen.
Ansökan ska ske skriftligen senast den 31 december årligen.

För ytterligare information ring, 08-720 44 80