Kort om årsmötet

Igår 18 april var det årsmöte på Afasicenter och det var många på plats!

Till ordförande för mötet valdes Jens Sjöström.

Han är politiker och investeringsregionråd med ansvar för trafikinvesteringar som ankommer på trafiknämnden samt färdtjänstfrågor. Därtill ansvarig för fastighets- och servicenämnden samt övriga investeringsfrågor som inte ankommer på någon annan föredragande.

Han redogjorde kortfattat för de planer som finns inom regionen med den nya politiska majoriteten. Han nämnde bland annat att man inleder översyn av Färdtjänsten och även granskar vårdvalet och dess konsekvenser geografiskt i regionen.

 

Till Hedersordförande valdes enhälligt Lena Ringstedt på ett år. Rollen innebär att ha plats i styrelsen och finnas som stöd till verksamhetschefen i det intressepolitiska arbetet. 

Till föreningsordförande valdes Eija Räty på ett år. 

 

Mer om styrelsen:

  • Välkommen Maria Fälth in i Styrelsen!
  • Fredrik Sandman samt Lena Henricson blev omvalda som ledamöter 
  • Ola Sikström och Maria Sundberg  sitter kvar i styrelsen  
  • Monika Bachmayer har avsagt sig sin post i styrelsen och föreningen tackar för hennes insats.