Digitalt spel för afasi

 

Afasiföreningen har beviljats Arvfondsprojektet ”Levla up”  där det ska utvecklas ett digitalt spel för språkträning!

Projektet syftar till att tillsammans med medlemmar med afasi i afasiföreningarna, Mötesplats Afasi och folkhögskolorna med långa afasilinjer samt Begripsam ta fram ett språkstimulerande digitalt spel som man ska kunna känna att man utvecklas och kommer vidare i.

Läs mer på Afasiförbundets hemsida: https://afasi.se/levla-upp/